10.05.2019.
Završila specijalistička vojna obuka roda PZO

U vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku, 10. svibnja 2019. uspješno je završena tromjesečna specijalistička vojna obuka (SVO) za vojnike roda protuzračne obrane (PZO) koji se primaju u vojničku službu temeljem Ugovora o vojničkoj službi u trajanju od četiri godine.

Obuka je provedena od 19. veljače do 10. svibnja 2019. sukladno Programu specijalističke vojne obuke i ocjenjivanja (PSVOO) rodova Hrvatske kopnene vojske (HKoV).

Na SVO su se osposobljavali polaznici nakon odsluženja dragovoljnog vojnog roka.

Cilj SVO je osposobljavanje djelatnika za rukovanje i održavanje PZO naoružanja, te provedbu PZO postrojbi i objekata. Također, djelatnici su obučeni za aktivnu službu, život i rad u matičnim postrojbama u koje će biti upućeni nakon završetka obuke.

Svi su polaznici uspješno završili Specijalističku vojnu obuku, roda borbene potpore protuzračne obrane  a prigodom uručenja potvrdnica, zapovjednik 1. bojne PZO pukovnik Drago Vujević izrazio je zadovoljstvo pokazanim zanimanjem kandidata, motiviranošću, voljom i uloženim trudom koji su rezultirali njihovim uspješnim završetkom specijalističke obuke te spremnošću da svoje karijere nastave u postrojbama PZO Hrvatske kopnene vojske u koje će biti raspoređeni.

Tekst i foto: P PZO / E. Nakić