12.04.2019.
Završena „Obuka za borbenog spasioca“

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi, u periodu od 27. ožujka do 12. travnja, provedena je Obuka za borbenog spasioca. Polaznici obuke su u potpunosti svladali sva potrebna znanja i vještine propisane Programom obuke za borbene spasioce te stekli dodatnu osposobljenost DOS Z164 i licencu za rad borbenog spasioca u trajanju od jedne godine.

Uz teorijski dio obuke te pojedinačne vještine potrebne za rad borbenog spasioca, naglasak je stavljen na kompletno zbrinjavanje ranjenika. Tako polaznici, uz realističan prikaz ozljeda, uvježbavaju algoritam postupaka od trenutka stradavanja do dolaska MEDEVAC tima, pri čemu poduzimaju sve potrebne radnje i postupke. Nakon uvježbavanja u kabinetu, polaznici na LV Glavica prikazuju stečena znanja i vještine na terenu. U simuliranom borbenom okružju, u kojem ima ranjenih od pješačkog naoružanja i MES-a, moraju izvršiti misiju postrojbe te zbrinuti ranjenike u potpunosti. Ova im vježba uvelike pomaže kao glavna priprema za završni ispit vještina.

Po završetku obuke polaznicima su uručene licence i potvrde o završenoj obuci. Polaznici su izrazili zadovoljstvo pristupom i stručnošću instruktora koji su proveli cjelokupnu obuku te ih tako osposobili za izuzetno tešku i zahtjevnu ulogu borbenog spasioca.

Tekst i foto: bjn Goran Mažar