03.04.2019.
Uvježbavanje tegljenja protupožarnog zrakoplova

Snagama Flotile HRM (raketna topovnjača RTOP-41 „Vukovar“ i desantni brod minopolagač DBM-81 „Cetina“) pripadnici HRM-a uvježbavali su u utorak, 2. travnja 2019., tegljenje protupožarnog zrakoplova tipa AT-802 FIRE BOSS HRZ-a. Uvježbavanje se provodilo s ciljem izrade standardnog operativnog postupka (SOP) u slučaju kvara/zastoja protupožarnog zrakoplova i njegova prinudnog slijetanja na more.

Uvježbavanje se provodilo u području Kaštelanskog zaljeva, ispred zrakoplovne baze Divulje. Sve pripremne radnje i postupci provedeni su sukladno planiranom, a u svrhu izrade dokumenta koji će biti primjenjiv brodovima svih državnih tijela nadležnih za nadzor i zaštitu prava i interesa RH na moru.

Tekst i foto: OJI HRM