02.04.2019.
NATO Konferencija zapovjednika operativnih pomorskih snaga

Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice komodor Ivo Raffanelli sudjelovao je na NATO Konferenciji zapovjednika operativnih pomorskih snaga 2019. (eng. NATO Maritime Operational Commanders' Conference 2019 – „MOCC 2019“) Konferencija je provedena pri Savezničkom Zapovjedništvu pomorskih snaga (eng. Allied Command Maritime – MARCOM) u Northwoodu (GBR) od 27. do 28 ožujka 2019. g., a u svojstvu domaćina bio je viceadmiral Sir Clive C C Johnstone, zapovjednik MARCOM-a.

„MOCC 2019“ provedena je kao jedna u nizu NATO konferencija koja okuplja operativne zapovjednike Savezničkih mornaričkih snaga s ciljem rasprave o nacionalnim i zajedničkim perspektivama na sigurnosne izazove u pomorskoj domeni. Sadržaji Konferencije raspravljani kroz tematske panele bili su usmjereni na trenutne i buduće sigurnosne izazove te usklađivanja napora i postizanja učinaka zajedničkog djelovanja s ciljem odvraćanja mogućih ugroza te održavanja sigurnosti i stabilnosti u području odgovornosti MARCOM-a. Raspravljalo se i o budućoj ulozi pomorskih snaga Saveznika kroz preustroj stalne zapovjedne strukture i nove koncepte raspoloživosti i strukture snaga.

Tijekom Konferencije zapovjednik HRM-a imao je priliku razgovarati o učincima sudjelovanja 1. HRVCON-a, odnosno posade i broda HRM-a RTOP-41 „Vukovar“, u NATO operaciji „Sea Guardian“ u Mediteranu u 2018. godini. Ovom prilikom potvrđena je puna sposobnost HRM-a za sudjelovanje u NATO vođenim operacijama potpore miru kao i značaj doprinosa Republike Hrvatske u zajedničkim naporima osiguranja Mediterana kao prostora globalnog miroljubivog interesa.

Kao jedan od najznačajnijih foruma Savezničkih zapovjednika mornaričkih snaga, Konferencija „MOCC 2019“ doprinosi usklađivanju napora održavanja stabilnosti i sigurnosti na moru te jačanju suradnje partnerskih zemalja.

Tekst i foto: HRM / A. Bigava