08.03.2019.
Posjet broda „Capricorne“ HRM-u i gradu Splitu

U sklopu bilateralne vojne suradnje Hrvatske ratne mornarice i ratne mornarice Francuske Republike, brod minolovac "Capricorne" (M653) boravi od 8. do 11. ožujka 2019. u posjetu Hrvatskoj ratnoj mornarici i gradu Splitu.

Tijekom boravka francuskog broda, zapovjednik broda kapetan fregate Vincent Magnan susrest će se s predstavnicima HRM-a, a program posjete predviđa i zajedničko uvježbavanje s pripadnicima Flotile Hrvatske ratne mornarice.

Brod "Capricorne" dužine je 51,5 m, širine 9 m i gaza 4 m. Osnovna zadaća broda je osiguranje slobodnog pristupa francuskim vojnim lukama i velikim civilnim lukama, briga za slobodnu plovidbu u vodama francuskih teritorijalnih voda te predvođenje konvoja brodova kroz minirane zone.

Posada broda broji ukupno 49 članova, od kojih su 5 časnika, 34 dočasnika te 10 mornara.

Tekst: OJI HRM

Foto: OJI HRM (arhiva)