29.01.2019.
Najbolji vojnici i dočasnici listopada, studenoga i prosinca 2018.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov, 29. siječnja 2019. uručio je priznanja najboljim vojnicima i dočasnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske za listopad, studeni i prosinac 2018.

Na svečanosti su, uz načelnika GS generala zbora Mirka Šundova, sudjelovali i brigadir Nenad Samardžić iz Personalne uprave GS, pobočnik načelnika GS satnik Miljenko Herceg, prvi dočasnik Oružanih snaga RH časnički namjesnik Mario Mateljić, o. d. prvog dočasnika časnički namjesnik Michael Fanuko i prvi dočasnici postrojbi iz kojih dolaze nagrađeni. Svečanost je upriličena u prostorijama Glavnog stožera Oružanih snaga RH u Zagrebu.

Priznanja za izvanredne rezultate postignute u svom radu primili su:

■ najbolji vojnik listopada razvodnik Josip Velečko

■ najbolji dočasnik listopada skupnik Mario Varžić

■ najbolji dočasnik studenoga stožerni narednik Dalibor Delić

■ najbolji vojnik prosinca vojnik Filip Štuka

■ najbolja dočasnica prosinca desetnica Iva Varga.

Petero pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske proglašeno je najboljim vojnicima i dočasnicima, a priznanja su dobili za profesionalan, predan i savjestan rad u svojim postrojbama, ali i u međunarodnim aktivnostima Oružanih snaga RH.

Razvodnik JOSIP VELEČKO je ciljač-operator u 1. mehaniziranoj bojni Sokolovi Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Razvodnik Velečko je dao svoj veliki doprinos vojnoj vježbi „Velebit 18 – združena snaga“. Određen je za provođenje pokaznog gađanja jer je bio prepoznat kao stručan i kvalitetan operator na BVP M80A te je imao odlične rezultate na trenažiranju operatora na trenažnom sustavu „CROTREND M1.1C“ za vođenje protuoklopnih raketa.

Tijekom vojne vježbe „Velebit 18 – združena snaga“ provedeno je gađanje u povodu Dana uvaženih gostiju, gdje je rz Velečko gađao sa 6 raketa 9M14M „Maljutka“ te je sa svih šest raketa pogodio cilj, iako su se udaljenosti do meta protezale i do dvije tisuće metara. Svojom sposobnošću i preciznošću razvodnik Josip Velečko izazvao je dugotrajni pljesak uzvanika. Posebno se ističe u dragovoljnom radu kada je u pitanju stvaranje kohezije unutar postrojbe te svestranošću u znanju i profesionalnošću.

Razvodnik Josip Velečko iznimno je stručan i kvalitetan vojnik koji uvijek stavlja interese i potrebe postrojbe ispred osobnih, a kao osoba pokretačka je snaga u motiviranju ostalih pripadnika desetine. Predstavlja uzor mladim vojnicima i ostalim kolegama, kako u desetini tako i na razini cijele satnije.

Samozatajan i pravi profesionalac, svojim primjerom postavio je visoke standarde te je zaslužio biti najbolji vojnik listopada 2018.

Skupnik MARIO VARŽIĆ je zapovjednik tenka u tenkovskoj bojni Kune Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Skupnik Varžić posjeduje visok stupanj stručnosti, znanja i odgovornosti koje pokazuje u svome radu tijekom godine. Uz sve znanje koje posjeduje, osnovna karakteristika skupnika Varžića je marljivost, želja za novim znanjima, a ponajviše perfekcionizam u provedbi dodijeljenih zadaća.

Posebno se istaknuo na međunarodnom natjecanju za najbolju tenkovsku posadu koje se održavalo od 30. rujna do 2. listopada 2018. gdje je sa svojom posadom osvojio 1. mjesto u konkurenciji tenkovskih posada Gardijske oklopno-mehanizirane brigade i Slovenske vojske. Time je pokazao veliki stupanj obučenosti i uvježbanosti - kako svoje tako i cijele posade. Na tom natjecanju uvjerljivo je dominirao brzinom i preciznošću provedbe svih zadanih zadaća te je konkurenciju ostavio daleko iza svoje posade.

Po završetku natjecanja posada odlazi na vojni poligon “Eugen Kvaternik“ kod Slunja gdje se priključuje satniji u pripremama i provedbi vojne vježbe „Velebit 18 – združena snaga“. Sa svojom posadom odrađuje sve zadaće koje su stavljene pred njih primjenjujući načelo vodi i obučavaj osobnim primjerom i na taj je način demonstrirao visok stupanj profesionalnosti, kompetencija, vojničkih i ljudskih vrlina. Posebno je do izražaja dolazila njegova spremnost, uvježbanost i osposobljenost kojom je demonstrirao staloženost i učinkovitost pod stresom i sposobnost prilagodljivosti novim izazovima i situacijama.

Svojim primjerom, skupnik Mario Varžić pokazuje kako svaki pripadnik Oružanih snaga RH, svojim osobnim angažiranjem i profesionalnim odnosom prema radu, sredstvima, kolegama i zadaćama može na svoj način izravno povećati razinu i kvalitetu izvršenja zadaće, a time i doprinijeti Oružanim snagama.

Stožerni narednik DALIBOR DELIĆ je dočasnik za šport u Zapovjedništvu Počasno-zaštitne bojne.

Tijekom studenoga 2018. u Počasno-zaštitnoj bojni organizirano je i provedeno 4. natjecanje u CrossFitu pod nazivom „Viribus Unitis - izazov tjelesne spremnosti“.

Upravo je stožerni narednik Dalibor Delić idejni začetnik tog natjecanja.

Na natjecanju je sudjelovalo 120 natjecatelja iz Oružanih snaga RH, Ministarstva unutarnjih poslova RH, Ministarstva pravosuđa, Hrvatske vatrogasne zajednice i Hrvatske gorske službe spašavanja pa je to natjecanje po broju prijavljenih odmah poslije natjecanja „Prvi za Hrvatsku“.

Kao i dosadašnjih godina, najveći dio organizacije i pripreme natjecanja provedeno je pod vodstvom sžn Dalibora Delića koji je izradio idejni plan natjecanja s oglašavanjem natjecanja u medijima i glasilima, organizacijom pripreme i provedbe natjecanja unutar Počasno-zaštitne bojne te je u suradnji s crossfit trenerima osmislio staze za ocjenjivanje natjecatelja.

U suradnji s Crossfit klubom izvan sustava Oružanih snaga RH angažirao je certificirane suce crossfita koji su bez naknade sudili na natjecanju i pružali tehničku potporu provedbi natjecanja.

Sžn Delić je određen kao koordinator između sudaca i voditelja ekipa što je proveo na vrhunskoj razini jer tijekom natjecanja nije bilo niti jedne primjedbe natjecatelja. U pripremi za natjecanje vodio je tehnički sastanak po pitanjima natjecanja s predstavnicima prijavljenih ekipa te se cijelo vrijeme provedbe vrlo aktivno i predano posvetio natjecateljima.

U suradnji s drugim u/c OS RH i CrossFit centrima izvan sustava Oružanih snaga RH osigurao je posudbu, dopremu i postavljanje nedostajućih sprava i opreme za provedbu natjecanja. Nesebično se angažirao i na prikupljanju donacija za nagrade koje su izazvale veliko zadovoljstvo pobjednika natjecatelja koji su primili medalje u svojim kategorijama.

Uz navedeni angažman u organizaciji i provedbi natjecanja, sžn Dalibor Delić natjecao se u skupini 45+ godina te je uz vrlo jaku konkurenciju iz specijalne policije MUP-a osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju.

Tijekom studenoga 2018. provodio je tehničku i fizičku pripremu natjecatelja Počasno-zaštitne bojne koji su u samom natjecanju osvojili četiri zlatne medalje u svojim kategorijama te ekipno prvo mjesto natjecanja. Tijekom svih priprema i organizacije, kako natjecanja tako i priprema pripadnika PZB-a, besprijekorno je izvršavao i sve svoje zadaće iz redovnog rada koje se odnose na potporu korištenja sportskih kapaciteta vojarne „1. HGZ“ štićenim osobama i ostalim pripadnicima PZB i OSRH.

Njegova ideja natjecanja, organizacija, motivacija i želja za radom prepoznata je na više strana, a o tome govori i potpora ideji da se u 2019. godini natjecanje „Viribus Unitis - izazov tjelesne spremnosti“ u organizaciji Počasno-zaštitne bojne provede na međunarodnoj razini.

Uz sve navedeno, sžn Dalibor Delić uz potporu drugih dočasnika za šport u PZB-u izradio je prijedlog „Priručnika za kondicijsku pripremu pripadnika PZB“ koji se odnosi na vježbe crossfita. Zbog svega s ponosom nosi titulu najboljeg dočasnika studenoga 2018.

Vojnik FILIP ŠTUKA je vozač borbenog vozila pješaštva u 2. mehaniziranoj bojni Pume Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

Vojnik Filip Štuka je stručan i uzoran vojnik koji posjeduje visoko stručno-tehničko znanje te se osobito ističe u radu i zalaganju.

Istaknuo se već za vrijeme integracijske obuke tijekom koje je ostvario natprosječne rezultate te je bio među najboljima. Više puta je usmeno pohvaljivan od svog zapovjednika zbog zalaganja za vrijeme obnašanja stražarske dužnosti i isticanja za vrijeme provedbe obuke koju prihvaća kao izazov i traži najbolja rješenja u postizanju izvrsnosti cijele skupine.

Sve što je pokazivao na integracijskoj obuci nastavio je i tijekom protekle obučne godine kroz uspješno odrađivanje zadaća na obučnim događajima svoga 3. mehaniziranog voda kao i na obučnim događajima satnije – od provedbe pripremnih gađanja pojedinaca do bojnih gađanja skupina i desetina, intenzivne pojedinačne i zajedničke obuke, zadaća tijekom protupožarne sezone, a posebno u održavanju vozila satnije.

Vojnik Štuka se tijekom prosinca 2018. posebno istaknuo tijekom provedbe hodnje Pumin skok 18 duge 210 km na koju se dragovoljno javio. Kao jedan od mlađih vojnika prednjačio je tijekom hodnje u vojničkom izgledu, ponašanju, a posebice u izdržljivosti i upornosti koju je pokazivao iz dana u dan, na svakoj etapi. Svoju motiviranost prenosio je i na druge, potičući ih da ustraju do kraja. Svojim odnosom prema postrojbi čiju beretku s ponosom nosi, odnosom prema svojim obavezama i spremnošću da pomogne svakome koji je bio u krizi tijekom hodnje, vojnik Štuka služio je kao primjer svim vojnicima postrojbe i zbog toga je proglašen vojnikom prosinca 2018.

Desetnica IVA VARGA je vozačica u Domu Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

Tijekom 2018. godine sudjelovala je u provedbi svih posebnih protokolarnih aktivnosti koje se odnose na prijevoz predstavnika stranih oružanih snaga u Republici Hrvatskoj kao i generala i admirala i visokih časnika Oružanih snaga RH u zemlji i inozemstvu.

Desetnica Varga sudjelovala je u pripremi i provedbi međunarodne vojne vježbe Saber Guardian koja je održana tijekom lipnja 2018. u Splitu gdje je osim poslova prijevoza bila angažirana i u brojnim drugim zadaćama, npr. u pripremi trinaest radionica za oko 300 pripadnika stranih oružanih snaga te u provedbi kompletne logističke potpore tijekom provedbe aktivnosti.

Sedamnaest dana bila je angažirana i u pripremi i provedbi vojne vježbe „Velebit 18 -združena snaga“ te je u tom razdoblju ostvarila 5500 km vožnje bez ijednog incidenta.

Tijekom prosinca 2018. u provedbi aktivnosti obilaska južnog bojišta određena je za osobnog vozača načelnika Glavnog stožera OSRH te je za svoj rad i angažman usmeno pohvaljena.

Desetnica Iva Varga u svome poslu pokazuje izvrsnu kvalitetu rada, sposobnost, marljivost, ozbiljan pristup, kreativnost i iskustvo. Kao djelatni vozač poštuje sve zakone o sigurnosti prometa na cestama kao i propisane odluke i upute nadležnih tijela Ministarstva obrane i Glavnog stožera OSRH.

Prosudbe su joj kvalitetne i ispravne, a u poslu je pedantna, prilagodljiva i učinkovita u svim uvjetima. Sigurna je u svoja znanja, stručnost i sposobnosti što potvrđuje snagu vojničkog karaktera.

S obzirom na sve navedeno, desetnica Iva Varga proglašena je najboljim dočasnikom prosinca 2018.

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov je tijekom razgovora s najboljim vojnicima i dočasnicima pohvalio sve prisutne u njihovim postignućima te im je od srca čestitao i zahvalio u ime svih pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Istaknuo je važnu ulogu vojnika i dočasnika kojima danas odajemo priznanje jer su oni temelj Oružanih snaga RH.

General Šundov je ponosno naglasio da vojni poziv u sebi nosi profesionalizam, ljudskost, domoljublje i pokazuje karakter Hrvatske vojske.

Najboljim vojnicima i dočasnicima poručio je: „Vi ste stup naše vojske. Budite i dalje odgovorni i profesionalni i ponosite se Hrvatskom vojskom i našom domovinom“.

Na kraju im je još jednom čestitao na priznanju za koje želi da im bude draga uspomena, zahvalio im je na svemu i poželio svako dobro njima, njihovim obiteljima i postrojbama iz kojih dolaze.

Foto: OSRH / Nina Krnić