25.01.2019.
Završena obuka osvježenja temeljnih vojnih vještina dočasnika ZzP-a

U Središtu za obuku i doktrinu logistike u Požegi, u periodu od 21. do 25. siječnja, provedena je obuka osvježenja temeljnih vojničkih vještina prvih dočasnika i zapovjednika desetine Zapovjedništva za potporu. Voditelj obuke bio je nnr Damir Plemenčić, a koordinator aktivnosti bio je čn Željko Butorac.

Cilj obuke osvježenja temeljnih vojničkih vještina prvih dočasnika i zapovjednika desetine Zapovjedništva za potporu je podići razinu uvježbanosti prvih dočasnika i zapovjednika desetina u temeljnim vojnim vještinama, rukovanju pješačkim naoružanjem, vježbovnim postupcima, informirati dočasnike o ključnim podzakonskim propisima i uputama te sa mjerama prevencije i postupcima u slučaju nasilja u obitelji.

Intenzivna obuka provedena je kao sinteza teorijskih izlaganja i praktičnih uvježbavanja kao i formalnih ocjenjivanja pojedinačnih zadaća sukladno propisanim orisima obuke i ocjenjivanja.

Tekst i foto: bjn Goran Mažar