25.01.2019.
HVU sudjelovao na smotri fakulteta u Bjelovaru

Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ sudjelovalo je 25. siječnja 2019. na 2. smotri fakulteta Udruge studenata Bjelovarsko-bilogorske županije koja se održala u hotelu „Central“ u Bjelovaru.

Na promidžbenom štandu HVU-a pripadnici Kadetske bojne „Predrag Matanović“ informirali su zainteresirane posjetitelje o sveučilišnim preddiplomskim studijskim programima Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Vojno pomorstvo, kao i o programu školovanja za vojnog pilota.

Smotru fakulteta u Bjelovaru organizirala je Udruga studenata Bjelovarsko-bilogorske županije u suradnji s Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Smotra je organizirana za učenike završnih razreda srednjih škola Bjelovarsko-bilogorske županije na kojoj je HVU sudjelovao i prošle godine.

Tekst: pk Zdravko Lovašen

Foto: HVU, Mirko Ištuk